ถุงไซโล

  • Grain Bag

    ถุงข้าว

    ถุงใส่เมล็ดพืช CPT เป็นทางเลือกในการจัดเก็บต้นทุนต่ำ โดยสามารถรักษาคุณภาพของเมล็ดพืชได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้ปลูกสามารถเข้าถึงสภาวะตลาดที่ดีขึ้น .

  • Silage Bag

    ถุงหมัก

    CPT สามารถนำเสนอถุง Metal-locene แบบหลายชั้นที่แข็งแรงเป็นพิเศษซึ่งใช้สำหรับการจัดเก็บหญ้าหมักและเมล็ดพืช โดยทั่วไป ถุง CPT เป็นวิธีที่ง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการจัดเก็บอาหารสัตว์ ข้าวโพด เมล็ดพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ชั่วคราว สภาวะการหมักที่เหมาะสมและการรักษาคุณค่าสารอาหาร